Välkommen till Ryx AB
Vi levererar IT-relaterade produkter och tjänster med kvalitet. På tjänstesidan levererar vi tjänster inom främst beslutsstöd (Business Intelligence) men även webblösningar och specialisttjänster för Microsofts databasplattform SQL Server.

På produktsidan riktar vi främst in oss på applikationer för de mobila plattformarna Windows Phone, Android och iPhone och främst med produkter inom beslutsstöd och geografiska tillämpningar.
Dela

© Ryx AB 2012